GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHỨC TẠP NHẤT THẾ GIỚI

HPE và các đối tác toàn cầu đã tạo ra một hệ sinh thái máy tính hiệu suất cao (HPC), giúp giải quyết các vấn đề phức tạp nhất của thế giới. Chúng tôi liên tục hợp tác, xây dựng, xác thực và cung cấp các giải pháp HPC ở cấp sản xuất đầy tính sáng tạo và an toàn với các công nghệ cũng như dịch vụ tiên tiến hàng đầu. Các giải pháp của chúng tôi cho phép mở rộng quy mô hoặc phát triển rộng hơn, theo mô hình tại chỗ (on-premises) hoặc trên đám mây (Cloud), để phù hợp với tải công việc và yêu cầu kinh tế của doanh nghiệp.

+ show more

NHIỀU ƯU THẾ HƠN TỪ TÍNH TOÁN HIỆU SUẤT CAO

Đẩy nhanh thời gian trong việc tìm hiểu và giải quyết những thách thức tính toán khó khăn nhất của doanh nghiệp với thành tựu to lớn. Tạo sức mạnh tính toán mà doanh nghiệp cần ở mức bằng hoặc cao hơn cấp teraflop - để giải quyết các vấn đề phức tạp trong khoa học, kỹ thuật và kinh doanh.

Hybrid HPC mang đến những khả năng mới

Tận dụng sự kết hợp mạnh mẽ của hạ tầng tại chỗ (on-premises) và đám mây cho các ứng dụng HPC.

Máy tính được tối ưu hóa

Đổi mới kết hợp với các thành phần hàng đầu trong ngành.

Giảm thời gian

Giải pháp tăng tốc có thể giúp doanh nghiệp tìm được phương pháp thích hợp một cách nhanh chóng hơn.

Giải quyết các thách thức siêu máy tính

Thu thập thông tin chi tiết nhanh hơn, chạy phân tích dữ liệu hiệu suất cao, cung cấp năng lượng cho AI và tạo được lợi thế cạnh tranh.

Danh mục phần mềm HPC và AI

Danh mục sản phẩm dành cho doanh nghiệp của HPE gồm nhiều công nghệ tiêu chuẩn và mới nổi, có khả năng tạo ra các hệ thống mật độ cao, được xây dựng có mục đích mang lại quy mô, hiệu quả và tính linh hoạt cho HPC.