Quản lý dịch vụ Hybrid Cloud

HPE đã biến quy mô hình quản lý dịch vụ truyền thống thành một khuôn khổ tổng hợp các thực tiễn tốt nhất cho quản trị và kiến ​​trúc, quy trình và công nghệ mới nổi. HPE Hybrid Cloud Service Management không chỉ giúp các tổ chức quản lý các hoạt động, quy trình của môi trường CNTT lai hay các môi trường tương tự, mà còn giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cải tiến. Nhiều tổ chức nhận thấy rằng các quy trình và cấu trúc quản trị của họ phù hợp với mục đích khi được thiết kế, nhưng hiện không phù hợp với các công nghệ mới mà họ đã áp dụng. HPE làm việc với khách hàng của mình để định hướng lại các quy trình của họ cho phù hợp với môi trường hiện tại của họ.

+ show more

Đào tạo và cấp chứng chỉ ITIL 4

Để duy trì tính cạnh tranh trong môi trường kỹ thuật số, mọi tổ chức cần thay đổi cách thức hoạt động và phục vụ khách hàng. Môi trường kỹ thuật số ngày càng có nhịp độ nhanh và phức tạp, đòi hỏi các tổ chức phải có sự nhanh nhẹn hơn, được trang bị tốt hơn để thích ứng với những gì đang có cũng như sẵn sàng áp dụng nhiều cách làm việc mới, từ đó đạt nhiều thành quả tốt nhất. Thông qua những khuôn khổ có sẵn, ITIL 4 giúp các tổ chức kết nối và quản lý những thách thức khác nhau, không chỉ liên quan đến các chuyên gia quản lý dịch vụ mà còn cho nhiều chuyên gia làm việc trong thế giới kỹ thuật số. ITIL cũng hỗ trợ các tổ chức và cá nhân đạt được giá trị tối ưu từ các dịch vụ CNTT và kỹ thuật số. Chứng chỉ còn giúp xác định hướng đi của nhà cung cấp dịch vụ với một mô hình năng lực rõ ràng và điều chỉnh chúng phù hợp với chiến lược kinh doanh cũng như nhu cầu của khách hàng.

Tìm hiểu thêm về ArubaOS