SỬ DỤNG DỮ LIỆU THÔNG MINH VỚI IIOT

Nắm giữ dữ liệu của doanh nghiệp, sau đó sử dụng một cách toàn diện và hợp lý. Việc mang điện toán đến các luồng dữ liệu của doanh nghiệp giúp rút ngắn thời gian quyết định, loại bỏ chi phí phát sinh và rủi ro tiềm ẩn khi chuyển dữ liệu lên đám mây. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu mối quan hệ trong dữ liệu của doanh nghiệp nhằm xác định nguyên nhân và kết quả, đồng thời cải thiện hiệu quả và khả năng dự đoán. Doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa dữ liệu của mình với các giải pháp IoT công nghiệp (IIoT) của HPE.

+ show more

NÂNG TẦM DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP BẰNG CÁCH SỬ DỤNG IOT CÔNG NGHIỆP (IIOT)

Sử dụng dữ liệu của bạn để sản xuất nhanh hơn, dự đoán các hỏng hóc, giảm thời gian ngừng hoạt động không mong muốn và tăng cường tự động hóa.

Phân tích dữ liệu tại Biên (Edge)

Tập hợp dữ liệu OT và CNTT trong các hệ thống lớn với các khả năng giống như trung tâm dữ liệu ở Biên (Edge).

Tích hợp vào các giải pháp của đối tác

Kết nối với các ứng dụng và dữ liệu IoT công nghiệp (IIoT) của doanh nghiệp với sự trợ giúp của HPE và các đối tác hệ sinh thái IIoT của chúng tôi.

Kết hợp các giải pháp với nhau

Tìm hiểu cách vượt qua những thách thức về kỹ thuật và quản lý có thể phát sinh trong các dự án IoT.

IOT công nghiệp (IIoT) kết nối, bảo vệ dữ liệu và thiết bị

Xây dựng hệ thống mạng để kết nối, bảo vệ và sử dụng dữ liệu. Cơ sở hạ tầng IoT của bạn đã sẵn sàng để cung cấp ROI có thể đo lường chưa?

Khai thác tối đa dữ liệu IIoT

Khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, Machine Learning, Deep Learning và phân tích nâng cao nhằm khám phá thông tin chi tiết, cũng như sử dụng trí thông minh cho dữ liệu IIoT.